Y’s Men støtter lokalt og globalt. Gennem klubbens aktiviteter ydes et økonomisk tilskud eller en konkret hjælp til kirkeligt børne- og ungdomsarbejde og socialt udviklingsarbejde samt projekter ude i verden.

Medlemmerne betaler selv for klubbens udgifter, og alle indsamlede penge går til de valgte formål.