Om klubben

Præstbjerg Y’s Men’s Club er en del af en større sammenhæng.

Y’s Men er mennesker, der vil bruges i frivilligt arbejde, og som ønsker at være med i et åbent og uhøjtideligt, men forpligtende kristent fællesskab. De fleste medlemmer har baggrund i de frie folkekirkelige foreninger, spejdere eller FDF og vil gerne være med til at gøre en forskel for andre.

 

Præsident for klubåret 2019-20:

Karl Bjerregaard, Gyvelvej 3, 7550 Sørvad,  mob. 21404053, mail: sb@mvbmail.dk

 

 

Y’s Men er et fællesskab for voksne. Det giver personlig udvikling med større livskvalitet for den enkelte, at være med i et godt socialt fællesskab med andre.
Alle skal kunne finde sig godt tilpas med, at være en del af et frivilligt arbejde, der nytter.

Y’s Men støtter lokalt og globalt. Gennem klubbens aktiviteter ydes et økonomisk tilskud til kirkeligt børne- og ungdomsarbejde, sociale formål og  til projekter ude i verden. Der kan også støttes med praktisk hjælp lokalt.
Medlemmerne betaler selv for klubbens udgifter, og alle indsamlede penge går til de valgte formål.

Logoet er omkranset af den røde trekant, som er et gammelt symbol for Gud. Det har været brugt af mange KFUM organisationer - på engelsk YMCA. Herfra stammer Y’et og det engelske navn. Logoet er forsynet med en globus for at markere det internationale i bevægelsen. Den begyndte i USA i 1922 og kom til Danmark i 1947. Der er i Danmark ca. 140 klubber med omkring 3400 medlemmer.