Præsidiet 2019-2020

Pastpræsident Jens Kongsgaard, Ørnhøj

Præsident Karl Bjerregaard, Sørvad

Vicepræsident Sonja Bjerregaard, Sørvad

Sekretær Grethe Møller, Sørvad

Skatmester Berit Døj, Vildbjerg

 

Sådan fungerer klubben:

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer. 

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten varetager klubbens overordnede daglige ledelse

Vicepræsidenten er stedfortræder for præsidenten og under oplæring som næste års præsident

Pastpræsidenten er den afgående præsident  

Sekretæren er referent og fører klubbens korrespondance 

Skatmesteren fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.